Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího.

 

Termín dodání zboží je stanoven na 5 dní a do uvedeného termínu se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.

 

Podmínky dodání zboží

Dodání zboží je ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin

a) Přepravní služba DPD - Balík do ruky při odběru nad 2.000,- Kč -    0,- Kč
b) Přepravní služba DPD - Balík do ruky při odběru pod 2.000,- Kč  120,- Kč
c) Osobním odběrem zboží na kamenné prodejně - velké zboží -   ZDARMA

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

 

a) dobírkou

Dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží) - 40,- Kč

 

Kupující - nikoli spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

 

Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.

 

Při nákupu e-shopové objednávky se zvoleným odběrem na prodejně a platbou na prodejně při převzetí zboží, má objednávka platnost 5 dní, po uplynutí této doby bude automaticky stornována.